Wat?

Binnen begeleidingscentrum Dennenhof is Andiamo een laagdrempelige ambulante werking waar jij als jongere/jongvolwassene terecht kan indien je ondersteuning wenst op verschillende domeinen.Heb je als jongere nood aan beperkte ondersteuning dan kan jij of samen met iemand uit je netwerk(ouders, leerkracht, maatschappelijke werker OCMW of een andere begeleider) ons contacteren met jouw concrete vraag.
RTH is een vorm van hulpverlening binnen het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap(VAPH).
Je hoeft echter nog geen aanvraag bij het VAPH ingediend te hebben.

Woon(begeleiding)

 • Ben jij tussen de 17 en 35 jaar en zou jij graag ondersteuning willen? Samen bespreken we bij welkezaken je graag hulp wil.
 • Wil jij graag hulp bij het begrijpen van brieven, invullen van formulieren en klasseren van administratie?
 • Wens jij graag hulp bij het in orde brengen van je inkomen (of andere rechten)?
 • Wil jij graag ondersteuning wanneer je naar een andere dienst moet gaan?
 • Wil jij samen nadenken over jouw toekomst en hoe je dit met onze steun stap voor stap kanwaarmaken?
 • Wens jij een zinvolle daginvulling? Samen gaan we op zoek naar wat bij jou past (vaak insamenwerking met andere diensten)
 • Wil je praktische ondersteuning bij het zoeken, inrichten en ordelijk houden van je woonst?
 • Ben je zwanger, wat nu?
 • Heb je ruzie met je buren, hoe kan dit beter?
 • Hoe hou je overzicht over je budget?
 • (jouw vraag)
 • Wij vragen professionele verwijzers en hulpvragers om aan te melden via ons RTH aanmeldingsformulier ».
  Wens je als hulpvrager toch liever telefonisch aan te melden dan kan dit op volgend nummer : GSM 0491 34 58 76.
  Wij bekijken onze aanmeldingen wekelijks op onze teamvergaderingen en nemen met u contact op.

  VOORWAARDEN

  * Je bent tussen de 17 en 35 jaar
  * Er is een (vermoeden van) beperking/handicap, meerbepaald (vermoeden van) gedrags- en/ of emotionele problematiek en/of ontwikkelingsproblemen
  * Je woont in Antwerpen of omgeving
  * Je hebt als minderjarige nog geen PAB (Persoonlijk Assistentiebudget) of nog geen ondersteuning van een multifunctioneel centrum
  * Je hebt als meerderjarige nog geen persoonsvolgend budget
  In samenwerking met andere partners zullen wij op zoek gaan naar de meest geschikte hulp en gedeelde zorg