Leefgroepen

Ook kinderen en jongeren met een bijzondere nood dienen gewoon te kunnen functioneren in onze maatschappij; daarom hebben wij onze leefgroepen ondergebracht in huizen in de rij, verspreid in een grote regio in en rond Antwerpen: Wuustwezel, Nijlen, Schoten, Ekeren, Kapellen, Schilde, Antwerpen, Berchem. Wij streven zo maximale integratie na in het gewone leven.

De huizen zijn groot en gerieflijk; er verblijven tussen de 8 en 10 kinderen en bijna alle huizen kunnen voor alle kinderen een individuele slaapkamer bieden. Er zijn nog slechts enkele tweepersoonskamers.

Elk huis heeft zijn eigen team van opvoeders, aangevuld met een huishoudster. Zij zorgen voor de dagelijkse zorg, opvang en begeleiding. Zij worden omkaderd door een team van: groepschef, maatschappelijk werker, en psycholoog – pedagoog.

Elk kind of elke jongere krijgt een aandachtsopvoeder toegewezen die een sleutelrol vervult in de individuele begeleiding van het kind of de jongere.

In de leefgroep leer je samenleven. Om hierin ondersteuning te bieden, maken we gebruik van een duidelijke structuur, die we laten variëren in functie van de behoeften van de kinderen en jongeren in de leefgroep. De leefgroep is dan ook een veilige oefenruimte om sociale vaardigheden onder de knie te krijgen.

Samen met de ouders kiezen we voor elk kind en elke jongere een school in de omgeving van de leefgroep.

De lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling wordt opgevolgd en gestimuleerd. We besteden hierin extra zorg aan respect voor intimiteit en veiligheid, aangepaste taken, activiteiten en schoolbegeleiding.

Daarnaast maakt de leefgroep ook ruim tijd voor ontspanning, zowel activiteiten met de leefgroep als individuele clubactiviteiten behoren tot de mogelijkheden.