Binnen Begeleidingscentrum Dennenhof bieden wij, via rechtstreeks toegankelijke hulp, ondersteuning aan (jong) volwassenen en hun netwerk.
Hierin hebben wij verschillende vormen van hulp voor zowel de (jong)volwassenen als zijn/haar netwerk.

Andiamo is een laagdrempelige ambulante werking waar jij als jongere/jongvolwassene terecht kan indien je ondersteuning wenst op verschillende domeinen.

Heb je als jongere nood aan beperkte ondersteuning dan kan jij of samen met iemand uit je netwerk (ouders,leerkracht, maatschappelijke werker OCMW of een andere begeleider) ons contacteren met jouw concrete vraag.

Via Andiamo bieden wij ondersteuning aan in Antwerpen en het Pallieterland (Lier, Ranst, Nijlen, Duffel of Berlaar).

Daarnaast valt onder ons aanbod RTH ook inloophuis Jump Antwerpen. Dit is een toegankelijke plek in het midden van de stad voor jongeren en jongvolwassenen die een boost nodig hebben en/of nood hebben aan een veilige plek waarze zichzelf kunnen zijn.

Tot slot organiseren en coördineren onze medewerkers van RTH geregeld oudergroepen in het Pallieterland voor ouders en de context van kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme. Hier kunnen zij ervaringen uitwisselen om elkaar te steunen en hun kind beter te leren begrijpen.

AntwerpenPallieterland