Kamertraining » Studiowerking » mobiele nabegeleiding » Crisisopvang »

Valiente kamertraining is gelegen in Antwerpen.

In dit huis verblijven maximaal zes jongeren, meisjes en jongens, tussen de 16 en 21 jaar, die een zelfstandigheidstage doorlopen, omdat een definitieve terugkeer naar huis niet mogelijk of niet gewenst is.

De kamers zijn ingericht als kleine studio’s met een keukentje en badkamer. Er zijn nog slechts een beperkt aantal gemeenschappelijke ruimten.

De belangrijkste doelen in het kamertrainingscentrum zijn:

Elke jongere krijgt een aandachtsopvoeder die hem, van hier tot aan de beëndiging van de hulpverlening van Begeleidingscentrum Dennenhof, individueel begeleidt. Vanaf hier is het een zuiver individueel hulpverleningstraject, er is geen leefgroepwerking meer!

We bekijken welke vaardigheden nog dienen aangeleerd te worden om zelfstandig te kunnen leven. Dit gaat over hele praktische vaardigheden (koken, wassen, poetsen, budgetteren,..…), maar ook over sociale vaardigheden (leren onderhandelen, hoe ga je een relatie aan en kan je ze ook behouden, hoe kan ik in groep functioneren,…).

Het team van Valiente heeft hier zijn bureel en is permanent aanwezig.

Om de kans op slagen in het zelfstandig functioneren te vergroten, moet de jongere kunnen terugvallen op een familie- en vriendencontext. De opvoeders begeleiden de jongere in hoe hij/zij contact houdt met gezin, familie en vrienden en onderzoeken welke rol deze kunnen/willen spelen in het verdere leven van de jongere.

De maatschappelijk werker legt met de ouders de weg af in het leren loslaten van hun volwassen geworden kind en de veranderende rol die ze hebben op te nemen.