Kamertraining » Studiowerking » Mobiele nabegeleiding » Crisisopvang »

Eens de jongere de studio heeft verlaten is er nog een periode nabegeleiding mogelijk.

Om de kans op slagen in het zelfstandig functioneren te vergroten, moet de jongere kunnen terugvallen op een familie- en vriendencontext. De opvoeders begeleiden de jongere in hoe hij/zij contact houdt met gezin, familie en vrienden en onderzoeken welke rol deze kunnen/willen spelen in het verdere leven van de jongere.

De maatschappelijk werker legt met de ouders de weg af in het leren loslaten van hun volwassen geworden kind en de veranderende rol die ze hebben op te nemen.